Webshop4all Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy een belangrijk begrip

Uw door voor bewerking aan Webshop4all gestelde foto’s worden uiteraard zeer discreet en met de grootste zorgvuldigheid behandeld. De (bewerkte) foto’s worden versleuteld bewaard op Google drive waarvan alleen Webshop4all en de opdrachtgever een link van hebben, zodat er op een later tijdstip altijd nog extra bewerkingen of afdrukken kunnen worden gemaakt. Ook kunt u hierin foto’s uploaden en indien gewenst de link delen met andere personen.

Webshop4all Privacy StatementUw persoonlijke gegevens zullen zonder uw toestemming nooit ter beschikking gesteld worden aan derden. Ik waardeer het vertrouwen dat u in Webshop4all stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie en afbeeldingen zullen zonder u toestemming nooit gedeeld en of openbaar gemaakt worden. U kunt zelf de foto’s van Google Drive verwijderen, waarna deze ook door Webshop4all niet meer beschikbaar zijn.

Alle getoonde afbeeldingen op deze website, op de Facebookpagina of andere sociale media van Webshop4all zijn afkomstig van clienten. Deze hebben vooraf uitdrukkelijk toestemming gegeven om hun foto als voorbeeld te gebruiken voor promotiedoeleinden. Alle rechten van deze onbewerkte én bewerkte afbeeldingen blijven bij de oorspronkelijke opdrachtgever. En zullen zonder uitdrukkelijke schriftlijke toestemming nooit gebruikt worden door Webshop4all.