Neem contact op: +31 (0) 6 17861874 | E-mail: webshop4all@gmail.com

1. Door bezoekers verstrekte gegevens
Webshop4all respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen en de dienstverlening zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Webshop4all zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Webshop4all zal zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Webshop4all vraagt van bezoekers niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk is. Van elke bezoeker worden er statistische gegevens opgeslagen voor de optimalisatie van de website. Zodra er contact met Webshop4all wordt opgenomen worden er persoonlijke gegevens opgeslagen die ons in ieder geval in staat stelt om contact met u op te nemen. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam of gebruikersnaam, uw e-mailadres, uw wachtwoord en eventuele andere informatie.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door bezoekers aan Webshop4all zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken is het Webshop4all toegestaan deze gegevens te verstreken aan derden.

3. Beveiliging
Webshop4all veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Webshop4all voorziet in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. De gegevens die de bezoeker aan Webshop4all verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Webshop4all kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Webshop4all voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

5. Cookies
Webshop4all maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Webshop4all de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser.

6. Cookies van derden
Webshop4all maakt gebruik van de diensten die door Google worden verschaft. Google gebruikt cookies. De door de cookie aangemaakte informatie (geen naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over het gebruik van deze website (inclusief IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google Inc en opgeslagen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van deze website wordt automatisch akkoord gegaan met de bewerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

7. Koppelingen

De website bevat koppelingen naar websites van partners van Webshop4all en naar websites van derden. Webshop4all is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving door onze partners of andere partijen.

8. Hoe werkt Webshop4all haar Privacy policy bij? 

Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als u de website van Webshop4all bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.